หน่วยงานการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

Facebook
งานต่างๆในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Download

 


==> สมัครออนไลน์ คลิก เลย <==
-----

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนสำหรับการสมัคร ม.1

วิดีทัศน์แนะนำการเลือกแผนการเรียนสำหรับการสมัคร ม.4


1.ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
พร้อมใบสมัคร

รายละเอียดประเภทของความสามารถพิเศษและเกณฑ(คลิก)
2.ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
พร้อมใบสมัคร