หน่วยงานการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

Facebook
งานต่างๆในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Download


1.เรื่อง ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid19 ครั้งที่ 5(ล่าสุด 06 ม.ค.64)
รายละเอียด
2.เรื่อง ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid19 ครั้งที่ 4(ล่าสุด 30 ธ.ค.63)
รายละเอียด
3.เรื่อง ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid19 ครั้งที่ 3(ล่าสุด 25 ธ.ค.63)
รายละเอียด
4.เรื่อง ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid19 ครั้งที่ 2
รายละเอียด
5.เรื่องการทดสอบความรู้ Pre ม.1 ปีการศึกษา2564
รายละเอียด
*DownLoad*
เรื่อง
วันที่ประกาศ
Download

5 ม.ค.64
4 ม.ค. 64
 
แนวปฎิบัติการปิดโรงเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID19 (click)
23 ธ.ค. 63