"เรียนรู้ ดูจำ ทำจริง ทำได้"

โครงการทัศนศึกษา Summer Campเยาวชนเชื้อสายจีน
ณ สาธารณะรัฐประชาชนจีน
โครงการทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศสิงคโปร
1ประกาศ.จ้างเหมาบริการติดตั้งถังกำจัดผ้าอนามัย
Download
2.ประกาศการรับสมัครร้านค้าเพื่อขายอาหารกลางวัน
Download
3.ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน นักการภารโรง *** 18 ต.ค.62 ****
Download
*DownLoad*
เรื่อง
วันที่ประกาศ
Download     
  ท่านผู้อำนวยการสุภาณี ธรรมาธิคม
ร่วมงาน กฐินพระราชทาน ณ วัดอัปสรสวรรค์
  แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม YC  
     
  ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 /2562   ท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ
ลูก อ.ส. สู่ภาคเรียนที่2 / 2562
 
     
  กิจกรรม
อ.ส. รวมใจภักดิ์ รักสถาบันพระมหากษัตริย์
  กิจกรรม
เทศน์มหาชาติ ณ วัดอัปสรสววรค์
 
     
  กิจกรรม
เทศน์มหาชาติ ณ วัดนาคปรก
  กิจกรรม การรายงานผลการดำเนินงาน
สู่การพัฒนาคุณภาพผุ้เรียน
 
 
 
  กิจกรรมอบรมพัฒนาครู
การใช้ Program Adobe Premiere Pro

  กิจกรรมสานสัมพันธ์จากใจ
สายใยอัปสร

 
 
  กิจกรรม
Absorn Family Day

  กิจกรรมปิยชนน์คนการศึกษา
ปีการศึกษา2562

 
 
  กิจกรรม
เสริมสร้างความเป็นกุลสตรีไทย

  กิจกรรม
ค่ายผู้นำ
 
 
  กิจกรรม
บริจาคโลหิต

  กิจกรรม
รักษ์คลองภาษีเจริญ