1.การรับนักเรียนชั้น ม.1 2561 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ Download
2.การรับนักเรียนชั้น ม.4 2561 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ Download
3. ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Download
4. ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 Download
5. ประกาศรับจ้างเหมารถปรับอากาศ 1 ชั้น จำนวน 2 คันไปอำเภอวังน้ำเขียว ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม
ให้เข้าพรีเซ้นท์เส้นทางพร้อมหลักฐานทะเบียนรถ ใบอนุญาตคนขับและใบอนุญาตของเจ้ากิจการโดยให้โทร
หาท่านรองรัชต์ชวิศา เพื่อนัดวัน เบอร์โทร 086-998-7178
 
6. การใช้มาตรฐานการศึกษา และกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 Download
7. ประกาศยื่นซองประกวดราคาเช่ารถ Download
8. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ Download
9. ประกาศรับสมัครแม่บ้าน 2 คน อายุไม่เกิน 55 ปี ติดต่อท่านรองรัชต์ชวิศา เบอร์โทร 086-998-7178  
10. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น "ศิษย์ดี ศรีอัปสร" สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดอัปสรสวรรค์
ประจำปี พ.ศ. 2561
Download
1.แบบคำร้องของงานธุรการ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด