1.การใช้มาตรฐานการศึกษา และกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
Download
1.โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562
2.แบบคำร้องของงานธุรการ
Download
3.กรอกข้อมูลรายงานผลการอบรม Training OBEC
Link
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด

     
  กิจกรรมการสร้างเครื่องบินพลังยางและเครื่องร่อน
วันที่ 5 สิงหาคม 2561
  กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
 
     
  กิจกรรมแข่งขันโปสเตอร์วัยใสใส่ใจสุขภาพ
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
  กิจกรรมวัยใส วัยสวย รอบคัดเลือก
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
 
     
  กิจกรรมนำเสนอ PLC ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่ ๖๖ พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561