"เรียนรู้ ดูจำ ทำจริง ทำได้"

โครงการทัศนศึกษา Summer Campเยาวชนเชื้อสายจีน
ณ สาธารณะรัฐประชาชนจีน
โครงการทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศสิงคโปร
24 ม.ค.63 ****
24 ม.ค.63 ****
24 ม.ค.63 ****
4.ประกาศจ้างเหมาบริการติดตั้งถังกำจัดผ้าอนามัย
Download
5.ประกาศการรับสมัครร้านค้าเพื่อขายอาหารกลางวัน
Download
6.ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน นักการภารโรง *** 6 ธ.ค.62 ****
Download
*DownLoad*
เรื่อง
วันที่ประกาศ
Download