1.ประกาศรับสมัคทดรสอบความรู้ Pre ม.1 ปีการศึกษา 2562
Download
2.ใบสมัครทดสอบ Pre ม.1
Download
.เรื่อง
Download
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด

     
  กิจกรรมพิธีอำลาอาจารย์และนักศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอิวาเตะ
16 มกราคม 2562
  กิจกรรมประกวดโครงงาน
คุณธรรมระดับชั้น ม.4
15 มกราคม 2562
 
     
  กิจกรรมอัปสรสวรรค์
สัมพันธ์ครู-ศิษย์
13 มกราคม 2562
  กิจกรรมบริจาคโลหิต
15 มกราคม 2562
 
     
  กิจกรรมวันเอดส์โลก
1 ธันวาคม 2561
  วันคล้ายวันปราบดาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
28 ธันวาคม 2561