1.การใช้มาตรฐานการศึกษา และกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
Download
   
.โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด

     
  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
4 ธันวาคม 2561

  กิจกรรมกีฬาภายใน นางฟ้าเกมส์'61
6-7 ธันวาคม 2561
 
     
  วันเอดส์โลก
1 ธันวาคม 2561
  การประชุมผู้ปกครอง
2 ธันวาคม 2561
 
     
  การแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับ ม.ต้น สพม.1
15 พฤศจิกายน 2561
  ร่วมพิธีพระราชทานผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์ ณ วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร"
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561