"เรียนรู้ ดูจำ ทำจริง ทำได้"

โครงการทัศนศึกษา Summer Campเยาวชนเชื้อสายจีน
ณ สาธารณะรัฐประชาชนจีน
โครงการทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศสิงคโปร
1.ประกาศผลการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โครงการความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คลิ๊ก
10 มี.ค.63 ****
2.ประกาศผลการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โครงการความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ คลิ๊ก
10 มี.ค.63 ****
3 .ประกาศผลการคัดลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โครงการความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คลิ๊ก
10 มี.ค.63 ****
4.ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดพร้อมใบสมัคร
นักเรียนที่จะสมัครความสามารถพิเศษให้มาสมัครได้ 2 วัน คือ
21-22 มี.ค.63
9 มี.ค.63 ****
5ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดพร้อมใบสมัคร
9 มี.ค.63 ****
7.ประกาศจ้างเหมาบริการติดตั้งถังกำจัดผ้าอนามัย
Download
8.ประกาศการรับสมัครร้านค้าเพื่อขายอาหารกลางวัน
Download
9.ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน นักการภารโรง *** 6 ธ.ค.62 ****
Download
 
*DownLoad*
เรื่อง
วันที่ประกาศ
Download
1.มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID19
*** 3 มี.ค.63 ****
2.ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
*** 3 มี.ค.63 ****
3.เลื่อนการแจกผลการเรียน
*** 3 มี.ค.63 ****
4.คะแนน 5 ภาคเรียนแยกตามแผนการเรียน(ม.3เดิม ต่อ ม.4) ** ยังไม่รวม O-net **
*** 29 ม.ค.63 ****
5.คะแนน 5 ภาคเรียนแยกตามกลุ่มสาระฯ
*** 29 ม.ค.63 ****