*DownLoad*
เรื่อง
วันที่ประกาศ
Download
1.มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID19
*** 3 มี.ค.63 ****

 

 

 

 

     
 
ไหว้ครูปีการศึกษา 2563

  ท่านผู้อำนวยการสุภาณี ธรรมาธิคม
เป็นประธาน ลงนามถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

 
     
  ปฐมนิเทศน์ ม.4 และประดับเข็มนางฟ้า
  ท่านผู้อำนวยการสุภาณี ธรรมาธิคม
เป็นประธาน ร่วมเวียนเทียน ณ วัดปากน้ำ
เนื่องในสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 
 
   
  ปฐมนิเทศน์ ม.1
  ท่านผู้อำนวยการสุภาณี ธรรมาธิคม
ร่วมต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2563