หน่วยงานการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

Facebook
งานต่างๆในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Download


รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม)เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4

 
1.เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม)เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4( 25 ก.พ.64)
รายละเอียด

รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted)

 
1.เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม)เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4
โครงการความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2564( 25 ก.พ.64)
รายละเอียด
2.เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(ใหม่)เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4
โครงการความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2564 ( 25 ก.พ.64)
รายละเอียด
3 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โครงการความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
4 เรื่อง การทดสอบความรู้ Pre ม.1 ปีการศึกษา2564 (แก้ไขวันที่ 18 ก.พ.64 )
*** สอบวันที่ 20 มีนาคม 2564 ****
รายละเอียด
5.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สำนักผู้อำนวยการ
รายละเอียด
ใบสมัคร

*DownLoad*
เรื่อง
วันที่ประกาศ
Download

2 ก.พ.64
     
ตารางการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564