1.ประกาศการรับสมัครร้านค้าเพื่อขายอาหารกลางวัน
Download
2.ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน นักการภารโรง
Download
**คลิก**
เรื่อง
วันที่ประกาศ
Download

Download

     
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน 2562

  กิจกรรม เทิดทูนครูกลอนสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2562
     
  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
20 มิถุนายน 2562

  กิจกรรม MUSIC FORWARD
SCHOOL TOUR 2019
21 มิถุนายน 2562
   
 

กิจกรรมประเมินระบบดูแลช่วยเหลือ
20 มิถุนายน 2562

  กิจกรรมวันไหว้ครู
13 มิถุนายน 2562
 
   
 

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
5 มิถุนายน 2562

  กิจกรรม
พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2562
 

กิจกรรมประจำเดือน
ปีการศึกษา2562
พฤษภาคม 62 พฤศจิกายน
มิถุนายน 62 ธันวาคม
กรกฏาคม มกราคม 63
สิงหาคม กุมภาพันธ์ 63
กันยายน มีนาคม 63
ตุลาคม เมษายน 63