"เรียนรู้ ดูจำ ทำจริง ทำได้"

โครงการทัศนศึกษา Summer Campเยาวชนเชื้อสายจีน
ณ สาธารณะรัฐประชาชนจีน
โครงการทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศสิงคโปร
1.ประกาศโรงเรียนเรื่อง เปิดเรียน On-Site ในสถานการณ์โควิด 19 เต็มรูปแบบ
Download
2.ตารางเรียนภาคเรียนที่1/2563
Download

 
 
*DownLoad*
เรื่อง
วันที่ประกาศ
Download
1.มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID19
*** 3 มี.ค.63 ****