1.ผลการยืนซองประมูลเสื้อกีฬาภายใน โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
Download
2.การใช้มาตรฐานการศึกษา และกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
Download
1.โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562
2.แบบคำร้องของงานธุรการ
Download
3.กรอกข้อมูลรายงานผลการอบรม Training OBEC
Link
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด

     
  งานเปิดบ้านการงานอาชีพ "รุ่งเรืองดั่งเมืองสวรรค์"
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
  กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณ ม.6
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
 
     
  กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.4 ณ
จังหวัดอ่างทอง - สิงห์บุรี
วันที่ 27 สิงหาคม 2561
  คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวัดปากน้ำ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ
วันที่ 26 สิงหาคม 2561
 
     
  กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
  กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.5
วันที่ 22 สิงหาคม 2561