1.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ประเภทนักเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2562
โครงการความเป็นเลิศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ***ล่าสุด 15/02/62
Download
2.ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการความเป็นเลิศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
Download
1.ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.3 ประกาศคะแนนเพื่อ พิจารณาในการคัดเลือกเข้าระดับชัน ม.4 ปีการศึกษา 2562
Download
2.ปฏิทินการคัดเลือกมัธยมศึกษาปีที่3 ต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562***ล่าสุด 01/02/62
3.คิดคะแนนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3 ต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562แยกแผนการเรียนไฟล์ Excel ***ล่าสุด 08/02/62
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด

     
  กิจกรรม วันตรุษจีน
5 กุมภาพันธ์ 2562

  กิจกรรม บำเพ็ญทักษิณากุศล
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
3 กุมภาพันธ์ 2562
   
 

กิจกรรม วันอัปสรนิทรรศน์วิวัฒน์ปัญญาประดิษฐ์ AI
24 มกราคม 2562

  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และ คณะสี
30 มกราคม 2562
 
     
 

กิจกรรมค่ายเนตรนารี - ยุวกาชาด
18 มกราคม 2562

  กิจกรรมพิธีอำลาอาจารย์และนักศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อิวาเตะ
16 มกราคม 2562