1.ประกาศการรับสมัครร้านค้าเพื่อขายอาหารกลางวัน
Download
2.ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน นักการภารโรง
Download
**คลิก**
เรื่อง
วันที่ประกาศ
Download
1.แบบสรุปการมอบหมายงานระดับชั้น ม.1
5/7/252
2.แบบสรุปการมอบหมายงานระดับชั้น ม.2
5/7/252
3.แบบสรุปการมอบหมายงานระดับชั้น ม.3
5/7/252
4.แบบสรุปการมอบหมายงานระดับชั้น ม.4
5/7/252
5.แบบสรุปการมอบหมายงานระดับชั้น ม.5
5/7/252
6.แบบสรุปการมอบหมายงานระดับชั้น ม.6
5/7/252

     
  กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
16 สิงหาคม 2562
  กิจกรรม
รางวัลเยาวชนประกายเพชร
17 สิงหาคม 2562
 
     
  กิจกรรม
วันแม่
12 สิงหาคม 2562
  กิจกรรม
มอบทุนการศึกษา
9 สิงหาคม 2562
     
  กิจกรรม
วันอาเซียน ASEAN DAY
8 สิงหาคม 2562
  กิจกรรม
ค่ายคุณธรรม ม.3
6 สิงหาคม 2562

     
  กิจกรรม
วัยใส วัยสวย
2 สิงหาคม2562
  พิธีมอบทุนการศึกษา
นักเรียนยากจนพิเศษ
1 สิงหาคม 2562
         
 
 

กิจกรรมประจำเดือน
ปีการศึกษา2562
พฤษภาคม 62 พฤศจิกายน
มิถุนายน 62 ธันวาคม
กรกฏาคม มกราคม 63
สิงหาคม กุมภาพันธ์ 63
กันยายน มีนาคม 63
ตุลาคม เมษายน 63