หน่วยงานการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

Facebook
งานต่างๆในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Download

 

ขั้นตอน
การชำระค่าบำรุงการศึกษา กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2564(คลิกดู)ราคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2564


 

1.ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ห้อง 4/2 - 4/9) 27พ.ค.64
รายชื่อ
2.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
มอบตัววันพุธที่ 26 พ.ค.2564
รายชื่อ
3.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
รายชื่อ
4.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
รายชื่อ

6.การรายงานตัวและมอบตัวชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
รายละเอียด
7.ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (20 พ.ค. 64)
รายละเอียด
8.ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (20 พ.ค. 64)
รายละเอียด
9.ใบมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา2564 (20 พ.ค. 64)
Download
10.ใบมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา2564 (20 พ.ค. 64)
Download
11.ใบมอบตัวนักเรียนกิจการนักเรียน (20 พ.ค. 64)
Download
12.ข้อตกลงร่วมมือ(MOU) ระหว่างครูที่ปรึกษา – นักเรียน – ผู้ปกครอง - โรงเรียน (20 พ.ค. 64)
Download
13.ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1ปีการศึกษา 2564
ประเภทความสามารถพิเศษ(21 พ.ค. 64)
Download
14.ประกาศ รายชื่อนักเรียน ม3.(เก่า)ที่ผ่านการคัดเลือกต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ตามแผนการเรียน)
รายละเอียด
15.รับสมัครครูอัตราจ้างเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา (27 พ.ค.64)
ใบสมัคร
.
 
 
 
เรื่อง
วันที่ประกาศ
Download