1.การใช้มาตรฐานการศึกษา และกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
Download
   
1.โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562
2.แบบคำร้องของงานธุรการ
Download
3.กรอกข้อมูลรายงานผลการอบรม Training OBEC
Link
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด

     
  ร่วมพิธีพระราชทานผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์ ณ วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร"
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
  คณะครูและนักเรียน ต้อนรับ
ท่านผู้อำนวยการสุภาณี ะรรมาธิคม
วันที่ 30 ตุลาคม 2561
 
     
  แนะนำครูบรรจุใหม่
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
  คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวัดปากน้ำ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ
วันที่ 26 สิงหาคม 2561
 
     
  กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
  กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.5
วันที่ 22 สิงหาคม 2561