"เรียนรู้ ดูจำ ทำจริง ทำได้"

โครงการทัศนศึกษา Summer Campเยาวชนเชื้อสายจีน
ณ สาธารณะรัฐประชาชนจีน
โครงการทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศสิงคโปร
1ประกาศ.จ้างเหมาบริการติดตั้งถังกำจัดผ้าอนามัย
Download
2.ประกาศการรับสมัครร้านค้าเพื่อขายอาหารกลางวัน
Download
3.ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน นักการภารโรง *** 6 ธ.ค.62 ****
Download
*DownLoad*
เรื่อง
วันที่ประกาศ
Download     
  วันพ่อแห่งชาต   กองเนตรนารี-ยุวกาชาด โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
 
     
  ถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6   รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
จาก สมศ.
 
     
  ท่านผู้อำนวยการสุภาณี ธรรมาธิคม
ร่วมงาน กฐินพระราชทาน ณ วัดอัปสรสวรรค์
  ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
นางสาวเบญจวรรณ ขยายศร
 
     
  ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 /2562   สืบสานประเพณีลอยกระทง