1. ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบpre-ม.1-ปีการศึกษา-2561 เอกสารดาวน์โหลด
2. ประกาศยื่นซองประกวดราคาเช่ารถ เอกสารดาวน์โหลด
ี้3. ตารางสอบแก้ตัวรอบพิเศษ ระหว่างวันที่ 15-26 มกราคม 2561 เอกสารดาวน์โหลด
4. การทดสอบความรู้ Pre ม.1 ปีการศึกษา 2560 เอกสารดาวน์โหลด
5. นัดร้านค้าประชุมยื่นซองดังน  
   5.1 ชุดนักเรียน ,ยุว-เนตรนารี วันจันทร์ ที่ 22 ม.ค.2561 เวลา 09.30 น.
   5.2 ชุดพละ วันอังคาร ที่ 23 ม.ค.2561 เวลา 09.30 น.
   5.3 กระเป๋าเป้ วันพฤหัสบดี ที่ 25 ม.ค.2561 เวลา 09.30 น.
   5.4 สมุด วันพฤหัสบดี ที่ 25 ม.ค.2561 เวลา 13.00-13.30 น.
   5.5 น้ำดื่ม วันพุธ ที่ 7 ก.พ. 2561 เวลา 09.30 น.
 
1.แบบคำร้องของงานธุรการ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด