"เรียนรู้ ดูจำ ทำจริง ทำได้"

โครงการทัศนศึกษา Summer Campเยาวชนเชื้อสายจีน
ณ สาธารณะรัฐประชาชนจีน
โครงการทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศสิงคโปร
11ก.พ.63 ****
24 ม.ค.63 ****
24 ม.ค.63 ****
24 ม.ค.63 ****
5.ประกาศจ้างเหมาบริการติดตั้งถังกำจัดผ้าอนามัย
Download
6.ประกาศการรับสมัครร้านค้าเพื่อขายอาหารกลางวัน
Download
7.ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน นักการภารโรง *** 6 ธ.ค.62 ****
Download
 
*DownLoad*
เรื่อง
วันที่ประกาศ
Download
1.คะแนน 5 ภาคเรียนแยกตามแผนการเรียน(ม.3เดิม ต่อ ม.4) ** ยังไม่รวม O-net **
*** 29 ม.ค.63 ****
2.คะแนน 5 ภาคเรียนแยกตามกลุ่มสาระฯ
*** 29 ม.ค.63 ****

     
  มอบเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรม
  เข้าร่วมรับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 
     
  กิจกรรมวันมาฆบูชา
  กิจกรรมค่ายปฏิบัติการ
ทางธรรมชาติ ระดับชั้น ม.1
 
     
  กิจกรรม
สอบ O-net ระดับชั้น ม.3
  กิจกรรมวอลเลย์บอลกระชับมิตร
อัปสรสวรรค์ x เบญจมลาชาลัย