หน่วยงานการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

Facebook
งานต่างๆในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เอกสารกลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาาณ
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

Download

 
 

ขั้นตอน
การชำระค่าบำรุงการศึกษา


1.ประกาศผลการทดสอบ Pre ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ประกาศวันที่ 30/01/66)
รายละเอียด
2.ประกาศคะแนนทดสอบ Pre ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566(ประกาศวันที่ 30/01/66)
รายละเอียด


 


เรื่อง
วันที่ประกาศ