หน่วยงานการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

Facebook
งานต่างๆในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Download

ขั้นตอน
การชำระค่าบำรุงการศึกษา 

กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2564


 

1.การปรับปฎิทินการรับสมัครปีการศึกษา 2564 (แก้ไขวันที่ 30 เม.ย. 64)
รายละเอียด
2.ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
พร้อมใบสมัคร
3.ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
พร้อมใบสมัคร
4.รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตราและเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา (17 พ.ค.64)
ใบสมัคร

 
เรื่อง
วันที่ประกาศ
Download