1.ประกาศการรับสมัครร้านค้าเพื่อขายอาหารกลางวัน
Download
2.ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน นักการภารโรง *** 18 ต.ค.62 ****
Download
*DownLoad*
เรื่อง
วันที่ประกาศ
Download
1.เปิดภาคเรียน 2/62 วันที่ 28 ตุลาคม 2562
30/9/2562
2.ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค.2562
15/10/2562

     
  กิจกรรม
อ.ส. รวมใจภักดิ์ รักสถาบันพระมหากษัตริย์
  กิจกรรม
เทศน์มหาชาติ ณ วัดอัปสรสววรค์
 
     
  กิจกรรม
เทศน์มหาชาติ ณ วัดนาคปรก
  กิจกรรม การรายงานผลการดำเนินงาน
สู่การพัฒนาคุณภาพผุ้เรียน
 
 
 
  กิจกรรมอบรมพัฒนาครู
การใช้ Program Adobe Premiere Pro

  กิจกรรมสานสัมพันธ์จากใจ
สายใยอัปสร

 
 
  กิจกรรม
Absorn Family Day

  กิจกรรมปิยชนน์คนการศึกษา
ปีการศึกษา2562

 
 
  กิจกรรม
เสริมสร้างความเป็นกุลสตรีไทย

  กิจกรรม
ค่ายผู้นำ
 
 
  กิจกรรม
บริจาคโลหิต

  กิจกรรม
รักษ์คลองภาษีเจริญ