1.ประกาศการรับสมัครร้านค้าเพื่อขายอาหารกลางวัน
Download
แบบขอรับลงทะเบียนการรับ e-mail : @absornsawan.ac.th เช่น suwatchai.9835@absornsawan.ac.th เป็นต้น
**คลิก**
เรื่อง
วันที่ประกาศ
Download

Download

     
  กิจกรรม
เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
17 พฤษภาคม 2562
  กิจกรรม
แนะนำครูใหม่และครูฝึกประสบการณ์สอน
15 พฤษภาคม2562
   
 

กิจกรรม
ปฐมนิเทศและประดับเข็มนางฟ้า ม.4
2 พฤษภาคม 2562

  กิจกรรม
ปฐมนิเทศ ม.1
1 พฤษภาคม 2562
 

กิจกรรมประจำเดือน
ปีการศึกษา2562
พฤษภาคม 62 พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
กรกฏาคม มกราคม 63
สิงหาคม กุมภาพันธ์ 63
กันยายน มีนาคม 63
ตุลาคม เมษายน 63