เดือนมกราคม
 
เดือนธันวาคม
1. การบริจาคโลหิตของคณะนักเรียน ครู บุคลากร   1. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนชั้น ม.1/1
2. การเลือกตั้งสภานักเรียน   2. การสอบ Pre Onet ม.3
3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ   3. กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี2560
4. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และวันขึ้นปีใหม่   4. Integrated Camp
5. มอบเงินรางวัลส่งเสริมการออมเงิน   5. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
6. การหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน   6. กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
7. Welcome ceremony Iwate university   7. กิจกรรมวันเอดส์โลก
8. แนะนำครูใหม่   8. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
9. อัปสรนิทรรศน์ 60   9. การแข่งขันกีฬาภายใน
     
     
เดือนพฤศจิกายน
 
เดือนตุลาคม
1.ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
  1. ค่ายอาสายุวกาชาด

2. ประกวดเต้นแอโรบิค

  2. การประชุมสภานักเรียนและคณะสี และ PLC
3. ติว ม.6   3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ
(O-NET)
4. นำเสนอโครงงานคุณธรรม   4. จิตอาสาร่วมปลูกดอกดาวเรือง
5. As foreign language day   5.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "ค่ายรักลูก"
6. งานบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อธีรสารมุนี   6. งานกฐินพระราชทาน วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร
7. วันเชิดชูเกียรติ   7.โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์จิตอาสาร่วมงานวางดอกไม้จันทน์
ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
8. กิจกรรมประกวดเต้นเข้าจังหวะ    
9. กิจกรรมตักบาตรระดับชั้นม.1    
10. พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
   
11. การสอบธรรมศึกษา    
     
เดือนกันยายน
   
1. มุทิตาจิตครูเกษียณ "ร้อยใจมากราบครู" ระดับ ม.6    
2. พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดมารยาทไทย    
3. มุทิตาจิตครูเกษียณ "ร้อยรวมดวงใจ สานสายใยรำลึกพระคุณครู" ม.5    
4. กิจกรรมเปิดบ้านการงานอาชีพ    
5. พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560    
6. "พิธีร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา"    
7. งานหัวใจสีแดง ณ สโมสรตำรวจ    
8. Integrated Camp    
9. เทศน์มหาชาติ วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร 2560    
10. ประชุมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
เขตภาษีเจริญ
   
11. มุทิตาจิตครูเกษียณ ระดับ ม.1