เดือนมกราคม
 
เดือนธันวาคม
1. กิจกรรมเข้าค่ายเนตรนารี-ยุวกาชาด
ณ ค่ายสมพล โตรักษา ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  1. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนชั้น ม.1/1
2. โรงพยาบาลบางประกอก 1 บรรยายความรู้เกี่ยวกับ
โรคไข้หวัดใหญ่และวิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
  2. การสอบ Pre Onet ม.3
3. กิจกรรม AS Foreign language day   3. กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี2560
4. DEUTSCHMOBIL เยอรมัน(ส์) สัญจร   4. Integrated Camp
5. กิจกรรมละครปัจฉิม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   5. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
6. กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติ   6. กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
7. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และวันขึ้นปีใหม่   7. กิจกรรมวันเอดส์โลก
8. การหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน   8. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
9. อัปสรนิทรรศน์ 60   9. การแข่งขันกีฬาภายใน
10. Welcome ceremony Iwate university    
11. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ    
เดือนพฤศจิกายน
 
เดือนตุลาคม
1.ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
  1. ค่ายอาสายุวกาชาด

2. ประกวดเต้นแอโรบิค

  2. การประชุมสภานักเรียนและคณะสี และ PLC
3. ติว ม.6   3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ
(O-NET)
4. นำเสนอโครงงานคุณธรรม   4. จิตอาสาร่วมปลูกดอกดาวเรือง
5. As foreign language day   5.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "ค่ายรักลูก"
6. งานบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อธีรสารมุนี   6. งานกฐินพระราชทาน วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร
7. วันเชิดชูเกียรติ   7.โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์จิตอาสาร่วมงานวางดอกไม้จันทน์
ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
8. กิจกรรมประกวดเต้นเข้าจังหวะ    
9. กิจกรรมตักบาตรระดับชั้นม.1    
10. พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
   
11. การสอบธรรมศึกษา    
     
เดือนกันยายน
   
1. มุทิตาจิตครูเกษียณ "ร้อยใจมากราบครู" ระดับ ม.6    
2. พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดมารยาทไทย    
3. มุทิตาจิตครูเกษียณ "ร้อยรวมดวงใจ สานสายใยรำลึกพระคุณครู" ม.5    
4. กิจกรรมเปิดบ้านการงานอาชีพ    
5. พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560    
6. "พิธีร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา"    
7. งานหัวใจสีแดง ณ สโมสรตำรวจ    
8. Integrated Camp    
9. เทศน์มหาชาติ วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร 2560    
10. ประชุมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
เขตภาษีเจริญ
   
11. มุทิตาจิตครูเกษียณ ระดับ ม.1